Служба за здравствену заштиту деце Дома здравља Уб брине о здрављу око 7.300 Убљана узраста од рођења до навршених 18 година. У служби је запослено: 5 доктора, од тога су двоје спец. педијатрије. Служба је организована у 2 одељења изабраних педијатара ( предшколских и школских ). Радно време Службе је од понедељка до петка од 07 до 20 часова, а суботом од 07 до 19 часова.