Стоматологија

Служба стоматолошке здравствене заштите је организациона јединица Дома здравља Уб, која прати здравствено стање и обољења уста и зуба грађана Уба и околних села.

У оквиру своје делатности, служба спроводи превентивне мере у циљу спречавања настајања обољења болести уста и зуба. Овим су нарочито обухваћене труднице и деца предшколског и школског узраста.

Стоматолошка служба има:
- Специјалисту стоматолошке протетике - др Биљана Николић
- Три доктора стоматологије
- Четири зубна техничара и четири стом. сестре