Конкурси

Датум

Назив конкурсне документације

Документа за конкурс

21.12.2023. 3 доктора медицине на одређено време Доктор медицине на одређено време
22.11.2023. Доктор медицине на одређено време Доктор медицине на одређено време
14.06.2023. Лабораторијски техничар Оглас за послове лаб. техничара
14.06.2023. Др медицине Оглас за послове доктор медицине
      17.05.2023             Др медицине       Оглас за послове доктора медицине
17.05.2023 Стом. сестра Оглас за послове стоматолошке сестре
17.05.2023 Рад. техничар Оглас за послове вишег радиолошког техничара