Гинекологија

Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим грађанкама Уба и околних села.
Своју делатност обавља путем превентивног и куративног рада, кроз рану дијагностику, терапију, континуирани здравствено-васпитни рад, рад на планирању породице, као и рад у Саветовалишту за труднице.