Директорка РФЗО посетила испоставу у Убу и Дом здравља